پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه

با کمال افتخار از حضرت عالی دعوت می نماییم با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه از غرفه ما دیدن فرمایید.

سالن 38 (آلمان) غرفه 42A
9 الی 12 تیرماه 1396
ساعت 10 الی18

 

 

با کمال افتخار از حضرت عالی دعوت می نماییم با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه از غرفه ما دیدن فرمایید.

به اشتراک بگذارید :